Home / Životopis
     < 1882    1884  >
 
  1883.  
3. Veljača 
 Silvije prima svjedodžbu 

27. Srpanj 
 Silvije završio osmi razred - bez mature
Dobio je svjedodžbu o završenom osmom razredu u kojoj je ocijenjeno da je bio vladanja »prikorna radi nepokornosti i osornosti«. Došavši u sukob sa školskim vlastima odstupio je od već započetog ispita zrelosti.

Završna gimn. Svjedodžba

Senjska gimnazija nekad
 
Silvije o odstupu od mature
O Silviju i prijateljima gimnazijalcima

1. Kolovoz 
 Kranjčeviću izlazi prva tiskana pjesma
Izlazi mu prva tiskana pjesma "Zavjet", u pravaškom časopisu "Hrvatska vila" kojemu je urednikom bio Eugen Kumičić. Pjesma je potpisana kraticom imena: Silv. Kr.

Evgenij Kumičić
 

1. Listopad 
 Silvije postaje studentom
Silvije počinje slušati kao eksternist predavanja u senjskoj bogosloviji, poznatom "Ožegovićianumu".

"Ožegovićianum" u Silvijevo doba
 
Silvije o odluci za Bogosloviju

11. Listopad 
 Rektor "Germanicuma" prima Posilovićevo pismo
Senjsko-modruški biskup Juraj Posilović šalje u Rim zamolbu da se Silvija primi u Germanicum. Primivši zamolbu, rektor odmah pozitivno odgovara.
 
Posilovićevo pismo
Rektorov odgovor

24. Listopad 
 Posilović zahvaljuje što će Silvije biti primljen
 
Biskupova zahvala "Germanicumu"

29. Listopad 
 Kranjčević odlazi u Rim
Zagovorom tadašnjega biskupa senjskog Juraja Posilovića, odlazi u Rim, u "Collegium Germanico-Hungaricum", gdje je imao steći najvišu teološku naobrazbu.
Zgrada Collegiuma 1

Zgrada Collegiuma 2
 
Silvije o odlasku u Rim
O Germanicumu
Ela:"Dobio je Silvije mjesto u Rimu" (streaming)
Ela:o Silviju u "Germanicumu" (streaming)

24. Prosinac 
 Silvije najavljuje svoj odlazak iz Rima
Silvije sjetnim pismom sestri Otiliji i njezinu suprugu, pokazat će se kasnije, najavljuje povratak u domovinu riječima "meni je nauke dosta i predosta".

Rim s kupole sv. Petra
 
Silvije o svom boravku u Rimu
Pismo Otiliji Bach
Ela:"kako ti je bilo teško u Rimu"(streaming)

  < 1882    1884  >