Home / Životopis
     < 1879    1884  >
 
  1880.  
7. Veljača 
 Silvije prima svjedodžbu

 

1. Lipanj 
 Umire Marija Kranjčević, Silvijeva majka
Smrt majke ostat će Silviju teška rana cijeloga života. On je baštinio mnogo od njezine osjećajnosti i tankoćutnosti i bio joj osobito privržen.

Silvijeva majka
 
O Silviju i njegovoj majci
Ela:"umrla mu je mati…" (streaming)

3. Lipanj 
 Sprovod Marije Kranjčević
Iako se to prema spomenicima na senjskom groblju sv. Vida ne može pouzdano utvrditi, pretpostavlja se kako je Silvijeva majka položena u grpb u kojeg će kasnije biti pokopan i Silvijev otac, čiji je spomenik, premda oštećen vremenom, ipak sačuvan.
 

30. Srpanj 
 Silvije prima svjedodžbu

 

  1881.  
19. Siječanj 
 Školska proslava u kojoj Silvije aktivno sudjeluje
U staroj gimnazijskoj zgradi podignuta mramorna spomen-ploča osnivaču i dobrotvoru zavoda, senjskomu biskupu Mirku barunu Ožegoviću Barlabaševačkom, u čemu je sudjelovao i Silvije.
 
O proslavi i Silviju

26. Veljača 
 Silvije prima svjedodžbu

 

29. Srpanj 
 Silvije prima svjedodžbu

 

ujesen 1881.
 Umire Silvijev kolega kojem on piše pjesmu
 
O Silvijevoj pjesmi za prijatelja

13. Prosinac 
 Umire August Šenoa
Smrt Kranjčevićeva uzora i čovjeka kojemu su posvećene "Bugarkinje".

Slika A. Šenoe

Rukopis A. Šenoe

Osmrtnica A. Šenoe
Veza s djelom
 

  1882.  
18. Veljača 
 Silvije prima svjedodžbu

 

28. Srpanj 
 Silvije prima svjedodžbu

 

  1883.  
3. Veljača 
 Silvije prima svjedodžbu 

27. Srpanj 
 Silvije završio osmi razred - bez mature
Dobio je svjedodžbu o završenom osmom razredu u kojoj je ocijenjeno da je bio vladanja »prikorna radi nepokornosti i osornosti«. Došavši u sukob sa školskim vlastima odstupio je od već započetog ispita zrelosti.

Završna gimn. Svjedodžba

Senjska gimnazija nekad
 
Silvije o odstupu od mature
O Silviju i prijateljima gimnazijalcima

1. Kolovoz 
 Kranjčeviću izlazi prva tiskana pjesma
Izlazi mu prva tiskana pjesma "Zavjet", u pravaškom časopisu "Hrvatska vila" kojemu je urednikom bio Eugen Kumičić. Pjesma je potpisana kraticom imena: Silv. Kr.

Evgenij Kumičić
 

1. Listopad 
 Silvije postaje studentom
Silvije počinje slušati kao eksternist predavanja u senjskoj bogosloviji, poznatom "Ožegovićianumu".

"Ožegovićianum" u Silvijevo doba
 
Silvije o odluci za Bogosloviju

11. Listopad 
 Rektor "Germanicuma" prima Posilovićevo pismo
Senjsko-modruški biskup Juraj Posilović šalje u Rim zamolbu da se Silvija primi u Germanicum. Primivši zamolbu, rektor odmah pozitivno odgovara.
 
Posilovićevo pismo
Rektorov odgovor

24. Listopad 
 Posilović zahvaljuje što će Silvije biti primljen
 
Biskupova zahvala "Germanicumu"

29. Listopad 
 Kranjčević odlazi u Rim
Zagovorom tadašnjega biskupa senjskog Juraja Posilovića, odlazi u Rim, u "Collegium Germanico-Hungaricum", gdje je imao steći najvišu teološku naobrazbu.
Zgrada Collegiuma 1

Zgrada Collegiuma 2
 
Silvije o odlasku u Rim
O Germanicumu
Ela:"Dobio je Silvije mjesto u Rimu" (streaming)
Ela:o Silviju u "Germanicumu" (streaming)

24. Prosinac 
 Silvije najavljuje svoj odlazak iz Rima
Silvije sjetnim pismom sestri Otiliji i njezinu suprugu, pokazat će se kasnije, najavljuje povratak u domovinu riječima "meni je nauke dosta i predosta".

Rim s kupole sv. Petra
 
Silvije o svom boravku u Rimu
Pismo Otiliji Bach
Ela:"kako ti je bilo teško u Rimu"(streaming)

  < 1879    1884  >