Ostavšina
S. S. Kranjčević
Zbirke pjesama
Izlazna koresp.
Otiliji Bach
Slavi Kašaj
Dušanu i Mili Plavšić
Milanu Grloviću
Vjeri Silviji Richter
Ljubici Kranjčević
Urednicima "Vijenca"
Đuri Matiji Šporeru
J. J. Strossmayeru
Josipu Milakoviću
Janku Leskovaru
Jakovu Ćuki
J. E. Tomiću
Matici hrvatskoj
Ivanu Trnskom
Vjenceslavu Novaku
Anti Petraviću
Mihovilu Nikoliću
Kosti Hörmannu
Milanu Ogrizoviću
I. K. Ostojiću
Nikoli Ostojiću
B. D. Vodniku
Milutinu C. Nehajevu
Viktoru Caru Eminu
nepoznatoj gospođici
Eli Kranjčević
V. Lunačeku
Govori
Osobni dokumenti
Ostalo
Ulazna koresp.
Izložba "S. S. Kranjčević"
Foto-album
Neuvršteno u zbirke
Bilježnice s pjesmama
Silvijeva soba
Prijevodi
Predavanja
Dramski pokušaji
Rječnik
Ela Kranjčević
Antun Kranjčević
Dušan Plavšić
Slava Kašaj
Špiro Kranjčević
Višnja Kranjčević
Silvije Vuletić
  Home / Ostavština / S. S. Kranjčević / Izlazna koresp. / Josipu Milakoviću
   
Odaberite naslov:

JOSIP MILAKOVIĆ
(Samobor, 2. kolovoza 1861. - Samobor, 4. kolovoza 1921.)

Jednako kao i Kranjčević, Milaković je nakon svršetka gimnazije (u Zagrebu) prvo pošao, a zatim napustio bogosloviju. Bio je novinar, a zatim i učitelj. U Bosnu stiže godine 1887. na poziv samog Kranjčevića. On s jedne revnuje u prevodilaštvu sa slavenskih jezika, ali s druge, kao pjesnik, premda je pisao dosta, nije dostigao visina. Zbog toga mu je, uvidjevši skromnost njegova talenta,Silvije savjetovao da se posveti poeziji za djecu. Kao možda najbolji prijatelj Silvijev, u mnogome je sudjelovao u promociji njegove baštine.

10. 10. 1894.


Dragi Joško!
Pošto me jošte treba ovdje, a uhvatih i nešto zapale u dušniku, molim Te, da bi u gosp. Direktora zamolio 50 for od moje plate, da ih opraviš ovamo na adresu g. Bacha, činovnika po...
10. 3. 1907.


[Žig: Beč, 10. III. 1907.)
Dragi Joško,
sve sam primio i hvala na par časaka zabave. Nemoj se ljutiti, što sam ovako spor - nije mi najgore, no nije ni dobro - vidiš, da još uvijek pišem u ...


12. 3. 1903.


Dragi Joško,
Na str. 83., u prvom stupcu, podvukao sam crvenom olovkom riječ Kuminom, pošto ne znam, šta bi imala da znači. Možda je pogrešno mjesto rimskom, pak ako je tako, poteci umah u štam...


  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
  [ Slijedeći ]