Ostavšina
S. S. Kranjčević
Zbirke pjesama
Bugarkinje
Izabrane pjesme
Trzaji
Pjesme
Izlazna koresp.
Govori
Osobni dokumenti
Ostalo
Ulazna koresp.
Izložba "S. S. Kranjčević"
Foto-album
Neuvršteno u zbirke
Bilježnice s pjesmama
Silvijeva soba
Prijevodi
Predavanja
Dramski pokušaji
Rječnik
Ela Kranjčević
Antun Kranjčević
Dušan Plavšić
Slava Kašaj
Špiro Kranjčević
Višnja Kranjčević
Silvije Vuletić
  Home / Ostavština / S. S. Kranjčević / Zbirke pjesama / Bugarkinje
Senju graduČelik-značaj, zmaj plamenit,
Kad je gonit crna jata,
Na braniku lav korenit,
Ti se dižeš, div Hrvata!
Vedro čelo
Kažuć smjelo
I uskočki strojan lik;
Nekoč-pažen,
Danas-gažen,
Ah, slobode mučenik!

Uz zagrljaj sinjeg mora
Razastro si bijela krila,
Tuj »orlovskih« podno »gora«
Sloboda se porodila,
Kad je davni
Uskok slavni
Tuj oštrio handžar ljut;
Kad je dičan,
Boju vičan,
Odbijao okov krut!

Ko anđela lik stražara
Kruna kruni čelo tvoje,
Gdje se Nehaj, slava stara,
Ponad tebe nadvio je!
Ne, moj rode,
On slobode
Nikad nije bio strah!
Vijek joj cio Vijence vio
Pradjedova braneć prah!

Sva ti prošlost slave bajka,
Vječnog traja i pameti,
Kad uskočka znala šajka
Moru pričat ob osveti.
Markov-lave,
Turske glave
I valovlja krvav vir,
Kad ti ljudi
Plamnih grudi
Čudan znali slavit pir!

Ko » orlovske « čvrste stijene
Još poštenje tvoje traje;
Duše plamne, neskučene,
Senjski sin se svud poznaje!
Plamna oka,
Burna skoka,
Kad se strmi roda vrag –
Zanos velik,
Značaj-čelik
Tvoj ovjenčan rađa prag!

A uz tvoje sine smjele
Vijek svoj viju krasne kćeri,
Krvi zdrave, žarke, vrele,
Materinskoj vjerne vjeri;
Da Hrvata
Zanos hvata
Uz tih vila rajski roj;
Oko sijeva,
Kad te djeva
Na osvetni budi boj!

Poput bure s tvojih krši
Zna te prenut slava stara,
Kad se 'spuni i prevrši
Mjera podlih tih hotkara!
Val potresa
Kraj, nebesa,
Smrt i užas zijeva svud;
Himba pada,
Pjev se sklada,
Slobodnica plamti grud!

Sputaše te, lava jaka,
Jer ti duša podla nije,
Pa te kolju siromaka
Doklaćene tuđe zmije - -
Al - niz krši
Tvoje prši
Povjesnice glasak čist:
Otkad posta,
Vijek ti osta
Neokaljan lovor-list!

Senju-grade, naša diko,
Zlata kruno svih Hrvata,
Duh slobode, s tobom niko,
Jur se slavnog stijega hvata!
Naprijed - s Bogom,
Bratskom slogom,
Vijenac će ti čelo vit;
Dan kad sine,
Ropstvo mine,
Ti ćeš, grade, sretan bit!!

Komentari"Silvije voli svoj Senj" (streaming)