Ostavšina
S. S. Kranjčević
Zbirke pjesama
Izlazna koresp.
Govori
Osobni dokumenti
Ostalo
Ulazna koresp.
od Ele Kranjčević
od senjskih sokolova
od Tugomira Alaupovića
od Josipa Milakovića
od Adolfa Černija
Od Josipa Kozarca
od Grge Martića
Izložba "S. S. Kranjčević"
Foto-album
Neuvršteno u zbirke
Bilježnice s pjesmama
Silvijeva soba
Prijevodi
Predavanja
Dramski pokušaji
Rječnik
Ela Kranjčević
Antun Kranjčević
Dušan Plavšić
Slava Kašaj
Špiro Kranjčević
Višnja Kranjčević
Silvije Vuletić
  Home / Ostavština / S. S. Kranjčević / Ulazna koresp. /
  Sačuvana pošta koju je Kranjčević primao, može se dakako podijeliti u tri skupine.

Prvo, poslovna korespondencija koja je usmjerena stvarnom uredniku lista "Nada".

Tu su još rijetka pisma brojnih prijatelja u kojima prevladava osobniji ton.

Najvrijedniji dio tih pisama sigurno su ona što ih je primao od svoje supruge Ele. Ona koja ga najbolje poznaje ima povlašteni pogled u njegov svijet koji s njime i izgrađuje.

U njezinim je pismima sačuvan čitav jedan svijet, sjajni pjesnikov portret.

U oko 250 pisama koji su uglavnom sačuvani kao cjeline i ovdje predstavljeni, dobivamo pravu biografiju intenziteta njihova zajedništva.

Ta se pisma ovako sustavno po prvi put predstavljaju javnosti.